Warta Ekonomi E-Government Award 2008

Selamat untuk Kabupaten atas penghargaan dalam ajang Warta Ekonomi E-Government Award 2008 untuk kategori kabupaten. Pertama dengar kabar ini ketika Yan Arief sedang di untuk ikut hadir dalam acara itu. (link)

Selamat! Eh iya, KTP saya masih domisili Bantul. Jadi, saya ini sebenarnya juga wong Bantul. :D

5 replies on “Warta Ekonomi E-Government Award 2008”